Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  12.09.2015 - DEŇ SV.HUBERTA

   

  10.10.2015 - SLOVENSKÝ SUPERPOHÁR

   

  08.11.2015 - STRETNUTIE DôCHODCOV

   

  17.11.2015 - 28. ROČNÍK MEMORIÁL ANTONA NOVÁKA

                          V BLESKOVOM ŠACHU

   

  05.12.2015 - MIKULÁŠ V OBCI A ROZSVIETENIE

                         VIANOČNÉHO STROMČEKA

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
04
Dec

 ZAPISOVATEĽ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE  pre voľby do NR SR 2016

 

 
04
Dec

OZNÁMENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY

 

 
13
Nov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 

 

 

dňa 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

 

 


Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.