Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk tel. 053/4699314

12. 1. 2020

TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA –

KRST KRISTA PÁNA

Program bohoslužieb

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

13.1.

Pondelok 1. týždňa v Cezročnom období

6.00

Ut

14.1.

Utorok 1. týždňa v Cezročnom období

18.00

Str 15.1.

Streda 1. týždňa v Cezročnom období

18.00

Štv

16.1.

Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období

18.00

17.00

Pi

17.1.

Sv. Antona, opáta, sp.

18.00

17.00

So

18.1.

Sobota 1. týždňa v Cezročnom období,

alebo Panny Márie v sobotu, ľ.sp.

8.00

Ne

19.1.

DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

9.00

Sv. Anton, patrón kostola

10.30

7.30

  • Dnešnou nedeľou sa končí vianočné a začína cezročné obdobie.

  • V piatok 17. 1. je spomienka na sv. Antona, čo budeme v Ordzovanoch sláviť aj v nedeľu 19. 1. ako slávnosť patróna kostola v upravenom čase o 10.30 h. Preto bude v Pongrácovciach svätá omša o 7.30 h.

  • Stretnutie birmovancov bude v piatok 17. 1. po večernej svätej omši na fare.

  • Na kostol v Bijacovciach venoval Bohu známy darca sumu 500 €.

Pán Boh odmeň vašu štedrosť.

Milan Grossmann CM

správca farnosti

 

 

Úmysly svätých omší na mesiac január 2020

streda 01.01.2020 Na úmysel celebranta
štvrtok 02.01.2020 Za ružencové bratstvá
piatok 03.01.2020 Zosnulí z rodiny Komara a Kubovčík
sobota 04.01.2020 Na dobrý úmysel
nedeľa 05.01.2020 Za farníkov
pondelok 06.01.2020 Ján Mlynarčík (80. rokov života)
utorok 07.01.2020 + Helena Rusnáková
streda 08.01.2020 Na úmysel
štvrtok 09.01.2020 + Ondrej a Mária Jarab
piatok 10.01.2020 + Janka Kalinajová
sobota 11.01.2020 + Ján Škovira
nedeľa 12.01.2020 Za farníkov
pondelok 13.01.2020 Za kňazov rodákov živých i zomrelých
utorok 14.01.2020 Za všetkých živých a zomrelých kňazov, ktorí u nás pôsobili
streda 15.01.2020 70 rokov života
štvrtok 16.01.2020 + Alžbeta, Terézia, Ján
piatok 17.01.2020 + Ján a Mária, Mária Zajac
sobota 18.01.2020 + František Vacek
nedeľa 19.01.2020 Za farníkov
pondelok 20.01.2020 Za zdravie a Božie požehnanie pre Annu (80 rokov)
utorok 21.01.2020 + Pavol a Mária Hric a rodičia
streda 22.01.2020 Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a rodinu
štvrtok 23.01.2020 Za farníkov (Prikázaný sviatok Zjavenie Pána)
piatok 24.01.2020 + Jozef Ancin a Mária a Cyril
sobota 25.01.2020 Na dobrý úmysel
nedeľa 26.01.2020 Poďakovanie za 70 rokov a Božiu milosť do ďalších rokov
pondelok 27.01.2020 + Michal a Mária Mydlár, Ján a Anna Kollár a ich rodičia
utorok 28.01.2020 Zomrelí z rodiny Bujňák
streda 29.01.2020 + Ján a Alžbeta
štvrtok 30.01.2020 Za farníkov
piatok 31.01.2020 Na úmysel rodiny

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce
IČO: 31966128;
DIČ: 2021881323
IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487
BIC: GIBASKBX

bijacovce@kapitula.sk
tel. 053/46 99 314
mobil: 0915 604 804