Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

KVETNÁ NEDEĽA

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

15.4.

Pondelok veľkého týždňa

 

18.00

-

-

Ut

16.4.

Utorok veľkého týždňa

 

18.00

-

-

Str

17.4.

Streda veľkého týždňa

 

7.00

-

-

Štv

18.4.

ZELENÝ ŠTVRTOK

 

18.00

18.00

18.00

Pi

19.4.

VEĽKÝ PIATOK

 

15.00

15.00

15.00

So

20.4.

BIELA SOBOTA

 

20.00

20.00

20.00

Ne

21.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

8.00

10.00

9.00

9.00

*** Vo štvrtok dopoludnia o 9.00 hod. bude Missa chrismatis v Spišskej Kapitule.

*** Piatok Pánovho utrpenia a smrti je dňom pokánia záväzného v celej Cirkvi; zdržiavame sa mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

*** Po skončení obradov Veľkého piatku bude vyložená Oltárna sviatosť do 19.00 hod.

*** Na Veľký piatok v prípade priaznivého počasia bude o 10.00 hod. Krížová cesta v uliciach Bijacoviec.

*** Na Veľký piatok bude vysielať TV LUX o 20.05 hod. dokument o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Repríza bude v sobotu o 16.00 hod.

*** Na Bielu sobotu o 9.00 hod. budú ranné chvály a vyložená Oltárna sviatosť do 19.00 hod.

*** Obrady Veľkonočnej vigílie v našej farnosti začnú o 20.00 hod. Prosím, aby ste si na obrady priniesli sviece. Tradičné žehnanie veľkonočných pokrmov bude po skončení obradov Bielej soboty.

*** Ružencové bratstvo Vás pozýva na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej v sobotu 11.5.2019.

*** Na budúcu nedeľu bude zbierka na Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul. Pán Boh zaplať za vaše dary!

P. Ľubomír Konfederák CM

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.