Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

24.9.

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Ut

25.9.

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

26.9.

sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov spomienka

 

18.00

17.00

-

Štv

27.9.

sv. Vincenta de Paul slávnosť

 

18.00

-

17.00

Pi

28.9.

sv. Václava, mučeníka spomienka

 

18.00

-

-

So

29.9.

sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov sviatok

 

11.00

-

-

Ne

30.9.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Slávnosť sv. Vincenta

 

10.30

7.30

9.00

 

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Stanislav Stanovčák, syn Jozefa a Boženy rod. Majerníkovej narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Jasenovciach a Františka Šiškovičová, dcéra Alojza a Evy rod. Kováčovej, narodená v Levoči a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa druhýkrát.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Jež, syn Jána a Janky rod. Farkašovskej narodený v Krompachoch a bývajúci v Spišských Vlachoch a Barbora Lahetová, dcéra Jána a Jany rod. Balážovej, narodená v Košiciach a bývajúca v Pongrácovciach. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na fare.

 

*** V sobotu bude v Pongrácovciach sobášna sv. omša o 15.00 hod. pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Michal Jež a Barbora Lahetová. Prosím pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

 

*** V nedeľu v Bijacovciach v prípade pekného počasia bude sv. omša vonku v altánku o 10.30 hod. Celebrantom bude P. Jaroslav Jaššo CM, provinciál Slovenskej provincie CM.

 

*** Dnes je Zbierka na diecézny katechetický úrad. Pán Boh zaplať za vaše dary!

 

*** Z krstu Michala Lepetáka obetovali na kostol 100€. Úprimné Pán Boh zaplať!

 

P. Ľubomír Konfederák CM

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.