Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

 

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

3.12.

sv. Františka Xaverského, kňaza

 

8.00

-

-

Ut

4.12.

Utorok po 1. adventnej nedeli

 

8.00

-

-

Str

5.12.

Streda po 1. adventnej nedeli

 

18.00

-

-

Štv

6.12.

Štvrtok po 1. adventnej nedeli

 

8.00

-

-

Pi

7.12.

sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

 

18.00

17.00

-

So

8.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE slávnosť

 

9.00

10.30

7.30

Ne

9.12.

2. Adventná nedeľa

 

9.00

10.30

7.30

 

*** V piatok budem navštevovať nemocných ako zvyčajne.

 

*** V týždni slávime prvý piatok v mesiaci. Spovedanie: Bijacovce hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.30; Ordzovany v stredu od 16.00 – 17.00 hod.; Pongrácovce v utorok od 16.00 – 17.00 hod.

 

*** V sobotu slávime prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu.

 

*** POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk, alebo v bezplatnom časopise ACN príp. na www.acn-slovensko.org.

 

*** Adoptovanej Diane z Kene som odposlal 140€ a 20€ k Vianociam.

 

*** Dnes je zbierka na Charitu. Pán Boh zaplať na vaše dary!

P. Ľubomír Konfederák CM

 

 

december 2018

 

sobota

1.12.

Michal Topoli

nedeľa

2.12.

za živých a † farníkov

pondelok

3.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

utorok

4.12.

rodičov a starých rodičov

streda

5.12.

rodičia

štvrtok

6.12.

Michal Topoli

piatok

7.12.

Pavol a Anna Kubík a rodičia

sobota

8.12.

za živých a † farníkov

nedeľa

9.12.

za živých a † farníkov

pondelok

10.12.

za Ružencové bratstvo

utorok

11.12.

obitus

streda

12.12.

Andrej, Elena, Ladislav Nemec

štvrtok

13.12.

rodičov a súrodencov

piatok

14.12.

Ondrej a Alžbeta

sobota

15.12.

z rod. Hric a Šmihuľa

nedeľa

16.12.

za živých a † farníkov

pondelok

17.12.

Jozef Borňák

utorok

18.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre Martina (40)

streda

19.12.

Albín

štvrtok

20.12.

z rod. Kubovčík a Ancin

piatok

21.12.

Michal a Mária Mydlár, Ján a Anna Kollár

sobota

22.12.

Ján Kožár a jeho rodičia

nedeľa

23.12.

za živých a † farníkov

nedeľa

23.12.

Jozef a Helena Ruman

pondelok

24.12.

Ondrej

pondelok

24.12.

Vincent, Alžbeta, Ján

utorok

25.12.

za živých a † farníkov

utorok

25.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

streda

26.12.

Július

štvrtok

27.12.

Štefan Bryndza a Jozef Harenčár

piatok

28.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny

sobota

29.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

nedeľa

30.12.

za živých a † farníkov

pondelok

31.12.

na úmysel rodiny

 

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.