Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

21.1.

sv. Agnesy, panny a mučenice,

spomienka

 

18.00

-

-

Ut

22.1.

Utorok 2. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Str

23.1.

Streda 2. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

17.00

-

Štv

24.1.

sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

 

18.00

-

17.00

Pi

25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

Výročný deň založenia Misijnej spoločnosti

 

18.00

-

-

So

26.1.

sv. Timoteja a Títa, biskupov

spomienka

 

7.30

-

-

Ne

27.1.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

 

*** Od 18. – 25. januára máme týždeň modlitieb za jednotu Cirkvi. Vložme aj do svojich osobných modlitieb tento úmysel všeobecnej Cirkvi.

 

*** 25. januára na sviatok Obrátenia sv. Pavla, apoštola si naša Misijná spoločnosť sv. Vincenta pripomína deň svojho založenia. Srdečne vás pozývame na slávnostnú sv. Omšu, ktorej bude predsedať náš rodák Mons. prof. ThDr Jozef Jarab, Ph.D. Chceme ďakovať Bohu za sv. Vincenta a za charizmu, ktorú On sám vložil a rozšíril vo svojej Cirkvi.

 

*** Z pohrebu † Janky Kalinajovej rodina obetovala na kostol v Bijacovciach 100€. Úprimné Pán Boh zaplať!

 

 

Úmysly sv. omší Bijacovce

január 2019

utorok

1.1.

za živých a † farníkov

 

streda

2.1.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

štvrtok

3.1.

Ján a Mária Kaľavský

 

piatok

4.1.

Juraj Jarab

 

piatok

4.1.

gróf Juraj Csáky

 

sobota

5.1.

Mária, Ján, Mária Zajac

 

nedeľa

6.1.

za živých a † farníkov

 

pondelok

7.1.

Juraj a Juraj Rusnák

 

utorok

8.1.

Štefan a Anna

 

streda

9.1.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

 

štvrtok

10.1.

Jozef, Michal, Ladislav a Anna

 

piatok

11.1.

z rod. Bujňák

 

sobota

12.1.

Anton, Petronela a Pavol

 

nedeľa

13.1.

za živých a † farníkov

 

pondelok

14.1.

Juraj a Alžbeta Kožár

 

utorok

15.1.

za dar zdravia a Božie požehnanie

 

streda

16.1.

Jozef

 

štvrtok

17.1.

za zdravie a Božie požehnanie pre Annu a Máriu

 

piatok

18.1.

z rod. Komara a Kubovčík

 

sobota

19.1.

obitus

 

nedeľa

20.1.

za živých a † farníkov

 

pondelok

21.1.

Michal a Alžbeta Hockicko

 

utorok

22.1.

Pavel a Mária Hric a rodičia

 

streda

23.1.

Marcela

 

štvrtok

24.1.

Ján a Alžbeta

 

piatok

25.1.

Pavol, Mária Kalinay a rodičia

 

sobota

26.1.

za Ružencové bratstvo

 

nedeľa

27.1.

za živých a † farníkov

 

pondelok

28.1.

Ondrej a Mária Jarab a ich rodičia

 

utorok

29.1.

z rod. Mydlár a Kollár

 

streda

30.1.

rodičia a starý rodičia

 

štvrtok

31.1.

na poďakovanie za 40 rokov života

 

Úmysly sv. omší Bijacovce

február 2019

piatok

1.2.

Juraj Jarab

sobota

2.2.

z rod. Kollár a Burík

nedeľa

3.2.

za živých a † farníkov

pondelok

4.2.

Juraj, Anna a Juraj Jarab

utorok

5.2.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

streda

6.2.

Ján Pavlík

štvrtok

7.2.

Pavol a Petronela

piatok

8.2.

za zdravie a Božiu pomoc pre Agátu (40)

sobota

9.2.

za členov DH Bijacovčanka s rodinami

nedeľa

10.2.

za živých a † farníkov

pondelok

11.2.

Jaroslav Lesák

utorok

12.2.

Ondrej a Mária Kalinaj a ich rodičia

streda

13.2.

obitus

štvrtok

14.2.

za zdravie a Božie požehnanie pre Valent (70)

piatok

15.2.

rodičia Bača a Michalík

sobota

16.2.

poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

nedeľa

17.2.

za živých a † farníkov

pondelok

18.2.

za Ružencové bratstvo

utorok

19.2.

Jozef Ancin

streda

20.2.

Ondrej, Ján, Alžbeta

štvrtok

21.2.

Štefan a rodičia

piatok

22.2.

Oľga Vozárová (výročná)

sobota

23.2.

Pavel a Mária Hric a rodičia

nedeľa

24.2.

za živých a † farníkov

pondelok

25.2.

Pavol, Mária, Pavol, Helena

utorok

26.2.

Michal, Jozefína, Michal, Jozefína, Július

streda

27.2.

Michal, Anna, Michal, Cyril

štvrtok

28.2.

Jozef, Severín, Justína

Úmysly sv. omší Bijacovce

marec 2019

piatok

1.3.

Ján Kožár a rodičia

sobota

2.3.

Ondrej a Alžbeta

nedeľa

3.3.

za živých a † farníkov

pondelok

4.3.

Pavol a Mária

utorok

5.3.

Helena Kúkoľová

streda

6.3.

za Ružencové bratstvo

štvrtok

7.3.

z rodiny Pavol

piatok

8.3.

Vincent, Alžbeta, Ján

sobota

9.3.

Stanislav a Ondrej

nedeľa

10.3.

za živých a † farníkov

pondelok

11.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

utorok

12.3.

Jozef

streda

13.3.

Jozef, Ján, Anna

štvrtok

14.3.

obitus

piatok

15.3.

Juraj Jarab

sobota

16.3.

Mária Pavlíková a † z rod. Kubík

nedeľa

17.3.

za živých a † farníkov

pondelok

18.3.

Tibor a Ondrej Šmihuľa

utorok

19.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre Jozef a Martina a celú rodinu

streda

20.3.

Jozef Borňák

štvrtok

21.3.

Ján a Anna Kollár

piatok

22.3.

Pavol, Mária, Valentín Kalinay

sobota

23.3.

za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

nedeľa

24.3.

za živých a † farníkov

pondelok

25.3.

za živých a † farníkov

utorok

26.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny

streda

27.3.

František a † z rodiny

štvrtok

28.3.

Valent Cmorej

piatok

29.3.

Jozef, Katarína, Jozef

sobota

30.3.

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla (60)

nedeľa

31.3.

za živých a † farníkov

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.