Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Program bohoslužieb

     

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

16.10.

Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Ut

17.10.

sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka spomienka

 

8.00

-

-

Str

18.10.

sv. Lukáša, evanjelistu sviatok

 

18.00

17:00

-

Štv

19.10.

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17:00

Pi

20.10.

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

So

21.10.

Sobota 28. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Ne

22.10.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Misijná nedeľa

 

9.00

9.00

7.30

 

*** V pondelok 16.10.2017 o 18.00 hod a v utorok 17.10.2017 o 7.00 budú v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť svätú omšu všetci biskupi Slovenska. Pozývame veriacich na túto svätú omšu.

 

*** 18. októbra o 9.00 hod. sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko - u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

 

*** Budúcu nedeľu 22.10. bude v Bijacovciach duchovná obnova pre Ružencové bratstvo. Bližšie informácie na plagáte.

 

*** Budúcu nedeľu bude Zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

 

*** Bohu známy darca z Bijacoviec obetoval na kostol 50€. Zo svadby Marcela a Slavomíry Filipových obetovali na kostol 50€. Pán Boh zaplať!

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.