Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

14.8.

sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka spomienka

 

18:00

-

16:30

Ut

15.8.

NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

 

18:00

16:30

-

Str

16.8.

Streda 19. týždňa v Cezročnom období

 

18:00

-

-

Štv

17.8.

Štvrtok 19. týždňa v Cezročnom období

 

18:00

-

-

Pi

18.8.

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období

 

18:00

-

-

So

19.8.

Sobota 19. týždňa v Cezročnom období

 

8:00

15:00

-

Ne

20.8.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9:00

10:30

7:30

 

*** V utorok slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

 

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Lukáš Stanislav, syn Štefana a Milady rod. Sabovej, narodený v Levoči, bývajúci v Rudňanoch a Darina Nemcová, dcéra Vladimíra a Júlie rod. Tomečkovej, narodená v Levoči a bývajúca v Ordzovanoch. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

 

*** V sobotu v Ordzovanoch bude sobášna sv. omša, pri ktorej si sviatosť manželstva vyslúžia Lukáš Stanislav a Darina Nemcová. Prosím, pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

 

*** V sobotu 26.8. pozývame deti základných škôl na Farský deň hier. Hry a súťaže od rána do večera ukončená opekačkou o 18:00 hod. na ktorú pozývame aj mládež.

 

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.