Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Novorodenci v obci

 

NOVORODENCI V ROKU 2019

 

1. JASLO Boris

2. LOPATKA Pavol

 

 

 

NOVORODENCI V ROKU 2018

 

alt

1.  HÉGEROVÁ Adela

2.  SIVÁK Matej

3.  GIRGA Dávid

4.  RICHNAVSKÁ Bianka

5.  TEKELI Levoslav

6.  ZAHURANČÍK Jakub

7.  MYDLÁROVÁ Mária

8.  LEPETÁK Michal

9.  KAČICA Samuel

10. GIRGOVÁ Emília

11. SIVÁKOVÁ Svetlana

12. HOCKICKOVÁ Dária

13. GIRGA Artur

14. ŠKOP Ján

 

NOVORODENCI V ROKU 2017

 

 

1.   GIŇOVÁ Mariana

2.   GIRGOVÁ Renáta

3.   GIRGOVÁ Dagmar

4.   NOVÁKOVÁ Dáša

5.   VAĽKOVÁ Paula

6.   GIRGA Lukáš

7.   KOTLÁR Juraj

8.   VRBJAROVÁ Katarína

9.   ORLOVSKÁ Olívia

10. KARAS Damián

 

NOVORODENCI V ROKU 2016

 

1.   VOZÁR Adam 

2.   GIRGA Adam

3.   POKUTOVÁ Alžbeta 

4.   KOTLÁR Alexander

5.   ĽACHOVÁ Klára

6.   POKUTOVÁ Dajana

7.   NOVÁKOVÁ Barbora

8.   POKUTA Matej

9.   DZUGASOVÁ Mia

10. GIRGA Leo

11. TEKELI Martin

12. KNOŠKOVÁ Karolína

13. GIRGA Tomáš

14. GIRGA Tomáš

15. GIRGOVÁ Nina

16. POKUTOVÁ Lýdia

17. GIRGA Jozef

18. FILIPOVÁ Eliška

19. MYDLÁR Lukáš

20. GIRGA Alexander

21. BELKOVÁ Monika

22. JUHÁS Tomáš

23. FRANKOVÁ Dorota

24. SENKOVSKÁ Nina

 

NOVORODENCI V ROKU 2015

 

1.   POKUTOVÁ Stela

2.   GIRGA Radovan

3.   POKUTA Ladislav

4.   BURÍKOVÁ Nikola

5.   KOLLÁR Martin

6.   VRBJAR Adam

7.   GIRGOVÁ Džesika

8.   HORVÁTHOVÁ Miriam

9.   HORVÁTH Pavol

10. KOTLÁR Zdenko

11. ŠKOPOVÁ Manuela

12. NOVÁKOVÁ Alica

13. JASLOVÁ Šarlota

14. ISKROVÁ Kristína

15. BEŽILLA Patrik

16. ŠKOP Teodor

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.