Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Súčasnosť obce

Demografia

 

 • Počet obyvateľov k 31.12.2018 spolu 956
  • muži 472
  • ženy 484
 • 0 - 7   rokov spolu: 108
 • 7 (vrátane) - 18 rokov spolu: 175
 • 18 (vrátane) - 26 rokov spolu: 117
 • nad  a vrátane 26 rokov spolu: 556
 • Priemerný vek obyvateľov k 31.12.2018 je 34,73 rokov

 

Infraštruktúra

 

 • Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Pošta
 • Káblová televízia
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola
 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.