Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Rezervácia sály

 

REZERVÁCIA SÁLY  A KUCHYNE V BIJACOVCIACH V ROKU 2019

 

rezervácie sú orientačné, pre konkrétny termín je potrebné sa informovať telefonicky  na t.č. +421 53 45 42 286, alebo osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín

 

 

09.02.2019 - ples

16.02.2019 - rodinná oslava

23.02.2019 - rodinná oslava

02.03.2019 - fašiangy

09.03.2019 - členská schôdza Urbariát

16.03.2019 - voľby

23.03.2019 - šach

30.03.2019 - voľby

04.05.2019 - rodinná oslava

11.05.2019 - svadba

25.05.2019 - voľby

02.06.2019 - rodinná oslava

13.07.2019 - rodinná oslava

31.08.2019 - rodinná oslava

07.09.2019 - svadba

21.09.2019 - svadba

28.09.2019 - svadba

05.10.2019 - rodinná oslava

 

 

REZERVÁCIA SÁLY  A KUCHYNE V BIJACOVCIACH V ROKU 2020

 

01.02.2020 - Ples

22.08.2020 - svadba

 

 

 

POPLATKY ZA POSKYTNUTIE PRIESTOROV

 

Obecné zastupiteľstvo obce Bijacovce uznesením číslo 2/1a zo dňa 30.01.2014 schválilo tieto poplatky:

 

1.) SPOLOČENSKÁ SÁLA:  - Svadba:   100,00 Eur

                                             - Ples/ zábava:   120,00 Eur

                                             - Oslava:   50,00 Eur

                                             - Kar:   0,00 Eur

                                             - Pečenie:   50,00 Eur/1 deň

                                             - Kultúrne podujatie:   50,00 Eur

                                             - Predajná akcia:   50,00 Eur

 

2.) ZASADAČKA OBECNÉHO ÚRADU: - Oslava:   30,00 Eur

                                                              - Prezentácia výrobkov:   30,00 Eur

 

K danému poplatku obec stanoví úhradu za spotrebu elektrickej energie, zemného plynu, vody a taktiež úhradu za pranie a čistenie obrusov. Elektrická energia, zemný plyn a voda sú odpisované z meracích prístrojov vzdy pri odovdzávaní priestorov (pred akciou a po jej ukončení). Úhrada za spotrebované energie je vypočítaná podľa sadzieb stanovených pri fakturácii. Úhrada za pranie obrusov je stanovená podľa počtu použitých obrusov a sadzby za pranie.

 

Výzdobu realizuje: Lenka KOŠÍKOVÁ, t.č. 0915 451 502, fb: Lenka Košíková

 

alt

 

alt

 

alt

 

 

  

 

     

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.