Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Samospráva

STAROSTA OBCE: Mgr. Ján PIVOVARNIČEK

kontakt:    0907 997 446, 0911 218 561  Email:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

ZÁSTUPCA STAROSTU: Ing. Jozef MYDLÁR

 

POSLANCI OZ:

Ing. Jozef MYDLÁR

Ľubomír ZAJAC

Ing. Jozef BURÍK

Michal LEPETÁK

Dušan PAVLUVČÍK

Ing. Ján NOVÁK

MVDr. Jozef PENTRÁK

 

DAŇOVÝ REFERENT: Ing. Mária KUBIKOVÁ

Tel.: 053 / 454 22 86
Fax: 053 / 469 90 53 Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE: Bc. Zuzana TOPOLIOVÁ

Tel.: 053 / 469 90 53

Fax.: 053 / 469 90 53 Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

ÚDRŽBA: Ján PIVOVARNIČEK

KONTROLÓR OBCE: Ing. Ľudmila KOKORUĎOVÁ

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.