Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Samospráva

STAROSTA OBCE: Mgr. Ján PIVOVARNIČEK

kontakt:    0907 997 446   Email:   Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

ZÁSTUPCA STAROSTU: Michal LEPETÁK

 

POSLANCI OZ:

Ing. Bohuš DZUGAS

Adrián FRANKO

Michal LEPETÁK

Ing. Ján NOVÁK

Dušan PAVLUVČÍK

Jozef TEJBUS

Ľubomír ZAJAC

 

 

DAŇOVÝ REFERENT: Ing. Mária BANDŽUCHOVÁ

Tel.: 053 / 454 22 86
Fax: 053 / 469 90 53 Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE: Bc. Zuzana TOPOLIOVÁ

Tel.: 053 / 469 90 53

Fax.: 053 / 469 90 53 Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

ÚDRŽBA: Ján PIVOVARNIČEK

KONTROLÓR OBCE: Ing. Ľudmila KOKORUĎOVÁ

 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA A TERÉNNA PRÁCA:

Mgr. Barbora KRIŠŠÁKOVÁ

Martina BAČOVÁ

Tel.: 0948 726 840
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

MIESTA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA OBCE BIJACOVCE

Miroslav VOŠKO

Matej SOĽÁR

Rastislav POKUTA

Milan SIVÁK

Tel.: 0950 844 255
Email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.