Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Sobáše v obci

alt

 

 

ROK 2018

 

1. KAĽAVSKÝ Dávid a SEMANOVÁ Lenka

2. ŠPIRENG Jozef a ŠIŠKOVIČOVÁ Alžbeta

3. ŠKOVIRA Marcel a FURMANOVÁ Adriana

4. ŠALACHA Matúš Ing. a KRUPOVÁ Petronela MVDr.

5. KAĽAVSKÝ Martin PhDr. a ČIŠOVSKÁ Júlia Mgr.

6. BANDŽUCH Marek a KUBIKOVÁ Mária Ing.

7. JACKO Roman a VOŠKOVÁ Mária

8. ŠIŠKOVIČ Timotej a PUANGTHONG Pattaranan

9. STANOVČÁK Stanislav a ŠIŠKOVIČOVÁ Františka

10. ŠTOFANČÍK Kamil a KAROLOVÁ Ivana

 

 

ROK 2017

 

1. ŠIŠKOVIČ Joachim a MURÍNOVÁ Jana

2. GAJDOŠ Michal Ing. a BIROŠČÁKOVÁ Janka

3. MAČÁK Michal  a PIVOVARNIČKOVÁ Ivana

4. KAČO Ján a GABČOVÁ Laura

5. ŠELIAN Alexander MDDr. a ŠTOFKOVÁ Svetlana MDDr.

6. MYDLÁR Jaroslav a MATVEJOVÁ Marcela Mgr.

7. FILIP Marcel a RUMANOVÁ Slavomíra

8. ZAHURANČÍK Marián a SEMANOVÁ Nikola

9. LOPATKA Pavol Ing. a MATVEJOVÁ Martina Ing.

10. SENKOVSKÝ Pavol a BERÉŠOVÁ Zuzana Ing.

 

ROK 2016

 

1. LEPETÁK Michal a DŽUBAKOVÁ Natália

2. GIRGA Dávid a HORVÁTHOVÁ Ingrida

3. TEKELI Branislav a MAČÁKOVÁ Magdaléna

4. ŠIDELSKÝ Martin a LEPETÁKOVÁ Denisa

5. SIVÁK Matej a CHOVANCOVÁ Jana, Mgr.

6. ELIÁŠ Patrik a MIKÉCZOVÁ Martina

7. HÉGER Jerguš a TEJBUSOVÁ Helena

8. ZAHURANČÍK Matúš a HOCKICKOVÁ Petra

9. GIŇA Pavol a GIRGOVÁ Oľga

 

ROK 2015

 

1. KOMAČKO Milan a SMIKOVÁ Tatiana

2. VRBJAR Lukáš a PIVOVARNIČKOVÁ Diana

3. DZUGAS Maroš a KMEŤOVÁ Andrea

4. KOKORUĎA Peter a MUŠINSKÁ Jana

5. KUBOVČÍK Vladimír a MATVEJOVÁ Jana

6. POKUTA Patrik a GIRGOVÁ Patrícia

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.