Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Úmrtia v obci

ROK 2019

 

1. RUSNÁKOVÁ Helena

2. KALINAJOVÁ Janka

3. GIRGOVÁ Alžbeta

4. BRYNDZOVÁ Monika

5. ŠKOVIRA Ján

 

ROK 2018

 

1. VOZÁROVÁ Oľga

2. FĽAK Štefan

3. BUČÁK Jozef

4. JARAB Juraj

5. ZAHURANČÍKOVÁ Mária

 

ROK 2017

 

1. MYDLÁROVÁ Mária

2. ANCINOVÁ Mária

3. MINĎAŠOVÁ Anna

4. ANGELOVIČOVÁ Anna

5. MINĎAŠ Jozef

6. BAČA Imrich

7. ČOPJANOVÁ Mária

 

ROK 2016

 

1. JANKOVČÍNOVÁ Mária

2. ŠEFČÍK Stanislav

3. MATVEJ Ján

4. GIRGA Emil

5. RUSNÁK Juraj

6. GIRGOVÁ NINA

7. SEMANOVÁ Mária

 

ROK 2015

 

1. Tatarko Ján

2. Kaľavský Štefan

3. Semanová Mária

4. Kešeľáková Helena

5. Topoliová Terézia

6. Buríková Alžbeta

7. Vozár Ján

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.