Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 21.04.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 34
17.04.2019
poskytnutie finančných prostriedkov pre činnosť stolnotenisového klubu Bijacovce
500,00 €
zmluva
Stolnotenisový klub Bijacovce
17.04.2019
dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
17.04.2019
poskytnutie finančných prostriedkov
3 000,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
12.04.2019
poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť futbalového klubu
4 285,00 €
zmluva
Futbalový klub Bijacovce
10.04.2019
poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku farského kostola
1 000,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bijacovce
09.04.2019
Prenájom nebytových priestorov na obdobie 01.04.2019-31.03.2023 . budova č. 2
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
09.04.2019
predaj parcely č. C KN- 39 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2
174,24 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
05.04.2019
Poskytnutie priestorov zasadačky a kuchyne na deň 06.04.2019
30,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
04.04.2019
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 04.04.2019 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
01.04.2019
hudobné zabezpečenie fašiangovej veselice dňa02.03.2019
300,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
28.03.2019
poskytnutie dotácie na činnosť ŠK Bijacovce
1 200,00 €
zmluva
Šachový klub Bijacovce
25.03.2019
poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť DHZ Bijacovce
2 000,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor obce Bijacovce
20.03.2019
prenájom hrobového miesta č. 66a č. 67
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.03.2019
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 20.03.2019 - valná členská schôdza
50,00 €
zmluva
RD Bijacovce
04.03.2019
úrazové poistenie - aktivačná činnosť
9,75 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
27.02.2019
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 28.02.2019 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.02.2019
zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec na obdobie 01.03.2019 - 31.08.2019
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
20.02.2019
zabezpečenie vytvárania inkluzívneho prostredia MŠ a podpora detí z MRK, zvyšovania počtu detí, ktoré navštevujú MŠ
0,00 €
zmluva
Ministersto vnútra Slovenskej republiky
15.02.2019
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 16.02.2019 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.02.2019
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 09.02.2019 - ples
0,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.