AMO opatrenia

V súvislosti s výskytom AMO u diviakov v regióne RVPS Poprad (KÚ: Hranovnica, Spišská Teplica, Švábovce, Hôrka, Nová Lesná, Šuňava, Lučivná, Mlynica, Veľký Slavkov, Brutovce) a zaradením okresov Poprad, Kežmarok, Levoča do Reštrikčného pásma II. (infikovaná zóna), Vám zasielam Mimoriadne núdzové opatrenia č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných, súkromným veterinárnym lekárom.

Zdôrazňujeme zvýšenu biologickú ochranu v chovoch ošípaných v rámci našich územných obvodov – katastrov.

RVPS Poprad zároveň odporúča znížiť stavy ošípaných v chovoch a vykonať čo naskôr domáce zakáľačky chovaných ošípaných.

Každému registrovanému chovu, ktorý má v CEHZ nahlásené ošípané a ktorému boli pri nákupe vystavované sprievodné doklady na základe jeho žiadosti o nákup ošípanej/ošípaných, sú nariadené veterinárne opatrenia jednotlivo.

Prílohy:

AMO Biologicka bezpecnost cho vov – minimálne požiadavky

AMO všeobecne 05.0294 PREKLAD SJ-1poster_oie_asf

Nekomercne chovy 04.0294 PREKLAD S J-2poster_oie_farmers-converti

farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych (1)

Skip to content