Autor: bijacovce

Testovanie 24.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 24.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 24.04.2021

07.00 – 11.30 hod. (posledný ster o 11.30 hod.)

12.00 – 14.00 hod. (posledný ster o 14.00 hod.)

 

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 24.04.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny v lehote minimálne 14 dní pred 04.2021

 

 

                                                                              Mgr. Ján Pivovarniček

Veľkokapacitný kontajner

V dňoch 20. – 22. 04. 2021 bude k dispozícii veľkokapacitný kontajner na zber objemného odpadu z domácnosti.
20.04.2021 /utorok/ – od 13.00 do 17.00 hod.,
21.04.2021 /streda/ – od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.,
22.04.2021 /štvrtok/ – od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Medzi objemný odpad nepatrí nebezpečný odpad, bežný komunálny odpad, elektroodpad a pneumatiky.

Zápach v obci

Informácia pre občanov:
Istotne ste v priebehu včerajšieho a dnešného dňa postrehli výrazný zápach v obci. Zisťovali sme pôvod a od vedenia RD Bijacovce sme dostali túto informáciu:
– išlo o technológiu zaorávania močovky do pôdy pred sejbou.
Táto činnosť bola v katastri obce Bijacovce ukončená.

Testovanie 17.04.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 17.04.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA – 17.04.2021

07.00 – 13.00 hod. (posledný ster o 13.00 hod.)

Skrátená doba testovania z dôvodu poklesu počtu testovaných osôb

Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 17.04.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny v lehote minimálne 14 dní pred 04.2021

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Skip to content