Autor: bijacovce

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej voleb.komisie pre voľby NR SR 2020

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

Starosta obce Bijacovce Mgr. Ján Pivovarniček

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky , vyhlásené na deň 29.februára 2020 pre volebný okrsok č.1 v obci Bijacovce

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, 053 06 Bijacovce č. 114

č. 0907 948 121

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Volebný okrsok pre pre voľby do NR SR 2020

O Z N Á M E N I E

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

 

            v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov  a na sčítanie hlasov pre voľby do NR SR , ktoré saa budú konať v sobotu dňa 29.februára 2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 

            volebnú miestnosť, ktorou bude sála  kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby NR SR, vyhlásené na deň 29.februára  2020.

obecbijacovce@stonline.sk

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce