Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.

Ponúkame čistenie profesionálnym čistiacim strojom Kärcher.

Čistenie sa vykonáva na objednávku vo vopred dohodnutnom termíne a čase podľa aktuálneho cenníka služieb.

Uvedené služby si môžete objednať na tel. čísle: 053/ 4699 053 alebo osobne na obecnom úrade v Bijacovciach.