Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.

Cenník poskytovaných služieb prostrednítvom verejnej telekomunikačnej siete v obci

Zriadenie domovej účastníckej prípojky                                              85,00 €

Odpojenie domovej účastníckej prípojky                                               0,00 €

Znovu pripojenie existujúcej DUP                                                       45,00 €

Ročný poplatok za poskytovanie služieb                                             30,00 €   ( 2016, 2017)

Ročný poplatok za poskytovanie služieb                                             40,00 €   ( od 2018)

Ročný poplatok za poskytovanie služieb                                             50,00 €   ( od 2022)

Údržba verejnej telekomunikačnej siete a jej zariadení                 vrámci ročného poplatku

Údržba DUP podľa rozsahu práca použitého materiálu                 určí technik

Ďalšie služby:

Ponúkame čistenie profesionálnym čistiacim strojom Kärcher.

Čistenie sa vykonáva na objednávku vo vopred dohodnutnom termíne a čase podľa aktuálneho cenníka služieb.

Uvedené služby si môžete objednať na tel. čísle: 053/ 4699 053 alebo osobne na obecnom úrade v Bijacovciach.

Skip to content