Koronavirus

Európsky plán uvoľňovania opatrení prijatých na zamedzenie šírenia nákazy

V súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, si Vám dovoľujeme poslať aktuálnu informáciu o spoločnom európskom pláne uvoľňovania opatrení. V prílohe zároveň nájdete dokument, ktorý sumarizuje opatrenia, prijaté Európskou komisiou na zmiernenie negatívnych dopadov na hospodárstvo.

Komisia vypracuje plán obnovy na základe prepracovaného návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (viacročného finančného rámca) a aktualizovaného pracovného programu Komisie na rok 2020.

Viac informácií:

–             Tlačová správa

–             Spoločný európsky plán

–             Informačný prehľad: Spoločný európsky plán na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Súhrn EUinfo týkajúcich sa COVID-19 nájdete na jednom mieste tu:

– https://ec.europa.eu/slovakia/news/najnovsie_spravy_o_opatrenia_eu_v_suvislosti_s_covid-19_sk

Špecializovaná stránka na boj proti dezinformáciám v súvislosti s ochorením COVID-19:

– https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_sk

 

 

Opatrenia prijaté Európskou komisiou na boj s korona-krízou a zmiernenie jej ekonomických dopadov

Rozšírený NÚDZOVÝ STAV

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

Celý dokument TU:

207_2020

Šiesta aktualizácia „Usmernenia hlavného hygienika SR”

Zverejňujeme šiestu aktualizáciu „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“.

Predmetné usmernenie bude uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk. Zmeny sú vyznačené farebne.

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19_šiesta aktualizácia_ (2)

Šitie ochranných rúšok

Vážení spoluobčania!

Na základe pripravovaných opatrení o povinnom nosení ochranného rúška mimo domácnosť a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľov obce sme dňa 24.3.2020 zabezpečili materiál na šitia ochranného rúška (bavlnená látka, gumičky, nite).
Prosíme ženy dobrovoľníčky – krajčírky, ktoré majú záujem pomôcť zabezpečiť ochranu verejného zdravia našich obyvateľov, aby sa dňa 25.3.2020 (streda) o 10,30 hod. dostavili na obecný úrad v Bijacovciach za účelom dohody o jednotnom type ochranného rúška a prevzatia materiálu.
Ochranné rúška budú doručované do domácnosti prostredníctvom pracovníka miestnej občianskej služby (MOPS) prednostne dôchodcom a potom ostatným obyvateľom obce.

Usmernenie k realizácii opatrení vyplývajúcich u Uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlásil núdzový stav

Na základe vyhláseného núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114/2020 v znení uznesenia č. 115/2020 a k realizácii opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 111/2020 Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydala pre okresné úrady nasledovné usmernenie:

K bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 114/2020 a bodu C.6 Uznesenia vlády SR č. 115/2020:

1) Krízovým štábom neustále monitorovať celkovú bezpečnostnú situáciu,

2) Vykonať nevyhnutné opatrenia (predbežné opatrenia),

3) V rámci prípravy na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie s primátormi miest a starostami obcí preveriť aktuálnosť vybraných predajní ako určených predajní pre prípadné vyhlásenie opatrenia podľa § 5 písm. e) organizácia dodávok životne dôležitých tovarov.

Ide o výpis časti usmernenia so súčinnostnými úlohami pre úroveň samosprávy.

 

opatrenie-mzsr-18-3-2020 (2)