Koronavirus

Respirátor pre občanov

Sprisnenie opatreni vlady SR – od 15.03.2021 povinnost nosenia respiratora FFP2 vo vsetkych interieroch okrem domacnosti.

Obec Bijacovce poskytne svojim obyvatelom vo veku od 15. rokov uvedene respiratory dorucenim do postovej schranky v dnoch 10.-12.03.2021.

Testovanie 6.3.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 6.3.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

SOBOTA– 6.3.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. s. č. 142 – 228  (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 v období nie staršom ako 90 dní k 6.3.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe
 • sú zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny minimálne 14 dní pred 6.3.2021

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Testovanie 27.2.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 27.02.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

SOBOTA– 27.02.2021

 

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. s. č. 142 – 228  (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 27.02.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Testovanie 20.02.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 20.02.2021 /sobota/ vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

SOBOTA– 20.02.2021

 

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 18.00 hod. s. č. 142 – 228  (posledný ster o 17.30 hod.)

 

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 20.02.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Testovanie 13.2.2021

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 13.02.2021 vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.
Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.
POSTUP:
• registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
• po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
• spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
• v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
• odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ
HARMONOGRAM:

SOBOTA– 13.02.2021

07.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140 (posledný ster o 11.30 hod.)
13.00 – 17.00 hod. s. č. 142 – 228 (posledný ster o 16.30 hod.)

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :
– prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 13.02.2021
– v súčasnosti sú v karanténe

Mgr. Ján Pivovarniček

Plánované testovanie 06.02.2020

Na základe schváleného Covid automatu vládou SR, v zriadenom mobilnom odbernom mieste v obci Bijacovce sa bude dňa 06.02.2021 vykonávať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19.

Testovanie sa bude vykonávať v budove Obecného úradu s nasledujúcim postupom a harmonogramom.

POSTUP:

 • registrácia sa bude vykonávať z vonkajšej strany cez otvorené okno (dodržiavať predpísané odstupy, povinnosť dezinfekcie rúk a prekrytia horných dýchacích ciest, predložiť OP)
 • po registrácii a pridelení čísla bude nasledovať odber v testovacej miestnosti (vestibul OÚ)
 • spoločenská sála bude slúžiť na čakanie za výsledkom
 • v priestoroch javiska budú na základe pridelených čísel odovzdávať certifikáty s výsledkom testu
 • odchod zo sály bude cez únikový východ (za kuchyňou) a následne cez dvor OÚ

HARMONOGRAM:

 

SOBOTA– 06.02.2021

 

08.00 – 12.00 hod. s. č. 6 – 140  (posledný ster o 11.30 hod.)

13.00 – 20.00 hod. s. č. 142 – 228  (posledný ster o 19.30 hod.)

 

Uvedené časy pre jednotlivé súpisné čísla sú orientačné, v prípade nevyhovujúceho času je možnosť testovania podľa vlastného uváženia. Testovania sa môžu zúčastniť aj osoby bez trvalého, alebo prechodného pobytu v obci Bijacovce.

 

Testovania sa nezúčastňujú tí, ktorí :

 • prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od všeobecného lekára nie staršie ako 90 dní k 06.02.2021
 • v súčasnosti sú v karanténe

 

 

 

                                                                                 Mgr. Ján Pivovarniček

                                                                                          starosta obce

Skip to content