Voľby

Voľby 2022 – výsledky

Voľby starostu:

470 – odovzdaných obálok

457 – platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu

69,88 % – účasť voličov

Jozef Kalinaj – 33,04 % | 151 hlasov – zvolený starosta
____________________________________
Václav Šefčík – 19,91 % | 91 hlasov
Zuzana Topoliová – 17,06 % | 78 hlasov
Ján Novák – 14,87 % | 68 hlasov
Zuzana Zajacová – 12,69 % | 58 hlasov
Ján Zajac – 2,40 % | 11 hlasov

 

Voľby poslancov OZ:

462 – platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva

Michal Lepeták – SNS | 215 hlasov
Ondrej Šmihuľa – NEKA | 187 hlasov
Mária Krupová – NEKA | 177 hlasov
Roman Bežilla – SMER – SD | 167 hlasov
Mária Pavluvčíková – NEKA | 166 hlasov
Bohuš Dzugas – NEKA | 147 hlasov 
Ľubomír Zajac – KDH | 147 hlasov

__________________________________

Martin Kaľavský – KDH | 146 hlasov
Vladimír Bodnár – SNS | 139 hlasov
Ján Seman – KDH | 127 hlasov
Rastislav Novák – SNS | 125 hlasov
Jozef Tejbus – Hlas – sociálna demokracia | 102 hlasov
Martin Kubík – SNS | 101 hlasov
Mojmír Simčák – SNS | 99 hlasov
Štefan Girga – Hlas – sociálna demokracia | 96 hlasov
Boris Bodnár – SNS | 94 hlasov
Ján Mulík – SNS | 93 hlasov

Zverejnenie e-mailovej adresy pre voľby 2022

Obec Bijacovce v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

obecnyurad@bijacovce.sk

 

Celý oznam TU

Zverejnenie elektr.adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre  voľby NR SR, vyhlásené na deň 29.februára  2020.

obecbijacovce@stonline.sk

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej voleb.komisie pre voľby NR SR 2020

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

 

Starosta obce Bijacovce Mgr. Ján Pivovarniček

vymenúva

zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky , vyhlásené na deň 29.februára 2020 pre volebný okrsok č.1 v obci Bijacovce

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, 053 06 Bijacovce č. 114

č. 0907 948 121

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Volebný okrsok pre pre voľby do NR SR 2020

O Z N Á M E N I E

            V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

 

            v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov  a na sčítanie hlasov pre voľby do NR SR , ktoré saa budú konať v sobotu dňa 29.februára 2020 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

 

            volebnú miestnosť, ktorou bude sála  kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o

delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie re voľby NR SR, vyhlásené na deň 29.februára  2020.

obecbijacovce@stonline.sk

                                                                                       Mgr. Ján Pivovarniček   

starosta obce

Skip to content