Všeobecné

Oznámenie o vynechaní autobusových spojov

SAD Poprad  informuje cestujúcich, že z prevádzkovo technických dôvodov budú dňa  8.4.2022  vynechané nasledovné autobusové spoje

Vynechané spoje:
linka/spoj odkiaľ čas kde čas
704407/36 Bijacovce 04:25 Sp. Podhradie 04:35
704418/12 Sp. Podhradie 04:38 Levoča 05:00
704418/7 Levoča 05:10 Sp. Podhradie 05:32
704407/1 Sp. Podhradie 05:35 Bijacovce 05:45
704407/6 Bijacovce 05:55 Sp. Podhradie 06:05
704418/18 Sp. Podhradie 06:08 Poprad 07:18
704418/25 Poprad 10:25 Sp. Podhradie 11:32
704407/15 Sp. Podhradie 11:35 Bijacovce 11:45
704407/20 Bijacovce 12:25 Sp. Podhradie 12:35
704418/28 Sp. Podhradie 12:38 Poprad 13:48
704418/35 Poprad 14:25 Sp. Podhradie 15:32
704407/27 Sp. Podhradie 15:35 Bijacovce 15:45

S meškaním pôjdu spoje

704409/7 Levoča 7.25 Dúbrava    –  15 min. meškanie

Ďakujeme za pochopenie.

Pomoc Ukrajine

Aj v tejto dobe ukazuje celý národ, že sa vieme spojiť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Naša obec taktiež zorganizovala zbierku – POMOC UKRAJINE. Ďakujeme všetkým občanom našej obe, ktorí sa zapojili do zbierky.

Virtuálny cintorín

Pridali sme možnosť prezrieť si virtuálny cintorín na našej webstránke.

Kliknite na obrázok:

Zároveň žiadame všetkých nájomcov hrobových miest, ktoré sú vyznačené červenou farbou (nezaplatené) aby v prípade záujmu o predĺženie nájmu kontaktovali Obecný úrad Bijacovce.

Tel.: 053 / 454 22 86
Email: obecnyurad@bijacovce.sk

 

Zámer na prenájom priestorov – záujem

Obec Bijacovce zverejňuje zámer na prenájom priestorov. Svoj záujem môžu uchádzači prejaviť do 21.02.2022 žiadosťou – doporučeným listom na adresu:

Obecné zastupiteľstvo
Bijacovce 7,
053 06 Bijacovce

Do žiadosti uveďte aj Vašu ponuku/predstavu o cene nájmu. Poslanci OZ Bijacovce sa na pracovnom stretnutí dohodli na min. mesačných výškach nájmu za jednotlivé časti:

Budova 1 – obsadené
Budova 2 – obsadené
Budova 3 – obsadené
Budova 4 – obsadené
Budova 5 – cca 277 m2 – 200€
Budova 6 – obsadené

 

V prípade zájmu o obhliadku priestorov, kontaktujte:

Mgr. Ján Pivovarníček – starosta obce – 0907 997 446

Michal Lepeták – zástupca starostu obce – 0915 870 842

 

 

Frekvencie TV

V súvislosti so spustením TV kanálu RTVS Šport, spoločnosť Skylink mení doterajšiu satelitnú frekvenciu vysielania TV staníc RTVS Jednotka, Dvojka, Trojka, TA 3 a programy spoločnosti Barrandov. Nakoľko každá spoločnosť, ktorá má licenciu na prevádzkovanie a šírenie TV a R kanálov je povinná šíriť všetky verejnoprávne stanice, boli sme nútený zakúpiť novú digitálnu stanicu, keďže do súčasných nie je možné RTVS Šport priradiť. Z uvedeného dôvodu budú od 21.12.2021 uvedené stanice vysielané na iných frekvenciách a následne je potrebné preladiť každý TV prijímač v domácnosti. TV stanice si môžete preladiť v období od 21.12.2021 do 31.12.2021, po tomto dátume uvedené stanice na pôvodných frekvenciách nebudú vysielané. Týka sa to najmä domácností, ktoré sledujú vysielanie v digitálnej kvalite (TV prijímače s tunerom DVB-C). V analógovej forme šírenia TV  signálu,  budú stanice RTVS aj po 31.12.2021 naďalej vysielané na súčasných frekvenciách. Zároveň oznamujeme, že z dôvodu prechodu na digitálnu formu šírenia TV signálu, niektoré stanice v analógovej forme ukončia svoje vysielanie k 31.12.2021, t. z že už nebudú v šírené v našom KDS.

 

Zoznam frekvencií  na preladenie RTVS staníc a naladenie ďalších TV staníc:

115 MHz, 143 MHz, 192 MHz, 206 MHz, 248 MHz, 297 MHz,  434 MHz, 442 MHz

 

Modulácia pri všetkých frekvenciách je  256 QAM a symbolová  rýchlosť 6900 kS/s.

 

Spoločnosť zabezpečí vysielanie uvedených TV staníc na nových frekvenciách k 21.12.2021. Nastavenie a preladenie TV staníc je záležitosťou každého majiteľa TV prijímača. Uvedené služby spoločnosť nevykonáva a nie sú zahrnuté v ročnom poplatku za prevádzku KDS.

Oznam SAD Poprad

Touto cestou si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s informáciou ohľadom schválenia nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy platných od 12.12.2021. Všetky potrebné informácie nájdete na našej stránke: https://po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-dopravy/oznamy/

Taktiež dávame do pozornosti, že na základe rozhodnutia o skoršom začiatku zimných prázdnin, bude od 20.12.2021 prímestská autobusová doprava na území Prešovského samosprávneho kraja vedená ako počas dní školských prázdnin.

 

S prianím pevného zdravia,

 

Ing. Lukáš Jaklovský

Odbor dopravy

tel.: 051/7081 778, mobil:
web: www.po-kraj.sk      |    www.vucpo.sk

 

Odchody spojov na stranách 69,70,71,72,74,75 -> cp-pad-sadpoprad-2021_2022

Oznam SAD Spišská Nová Ves

Nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy platné od 12.12.2021. Najdôležitejšie zmeny v regióne Spišská Nová Ves sú:

  • obnovuje sa prevádzka spoja s odchodom o 15.10 h z Gelnice do Kojšova
  • spoj s odchodom o 19.15 h z Margecian do Mníška nad Hnilcom bude zachádzať v Prakovciach k obecnému úradu
  • spoje na linke 810402 Spišská Nová Ves – Harichovce – Levoča budú z ÚNZ presmerované na zastávku Levoča, Prešovská resp. Levoča, Košická brána – podrobnosti nájdete na stránke IDS Východ (odkaz https://idsvychod.sk/cestovanie-primestskou-dopravou-v-levoci-ulahcia-pripravovane-zmeny/ )
  • spoj s odchodom o 8.45 h zo Spišskej Novej Vsi do Krompách bude zachádzať do Hincoviec a Trsťan
  • zavedené budú nové posilové spoje s odchodom o 9.25 h zo Spišskej Novej Vsi do Rudňan a vratný spoj s odchodom o 9.55 h z Rudňan do Spišskej Novej Vsi
  • zavedené budú nové spoje v pracovných dňoch v letnej sezóne s odchodom o 11.40 h z Dediniek do Dobšinej a vratný spoj s odchodom o 12.10 h z Dobšinej do Dediniek
  • spoj s odchodom o 4.38 h zo Spišskej Novej Vsi do Svitu bude premávať len po Poprad (rovnako aj vratný spoj zo Svitu do Spišskej Novej Vsi bude premávať len z Popradu)

 

810465

810418

810416

810414

810412

810410

810408

 

 

S pozdravom

 

Ing. Rudolf Dzuruš

vedúci odd. projektovej, dopravnej a pokladničnej činnosti

 

eurobus, a.s.

Staničné námestie 9, 042 04 KOŠICE

mobile phone: +421 917 412 882

phone: +421 55 6807 220

e-mail: dzurus@eurobus.sk
www.eurobus.sk

AMO opatrenia

V súvislosti s výskytom AMO u diviakov v regióne RVPS Poprad (KÚ: Hranovnica, Spišská Teplica, Švábovce, Hôrka, Nová Lesná, Šuňava, Lučivná, Mlynica, Veľký Slavkov, Brutovce) a zaradením okresov Poprad, Kežmarok, Levoča do Reštrikčného pásma II. (infikovaná zóna), Vám zasielam Mimoriadne núdzové opatrenia č. 788/2021-100, nariadené ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR – užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných, súkromným veterinárnym lekárom.

Zdôrazňujeme zvýšenu biologickú ochranu v chovoch ošípaných v rámci našich územných obvodov – katastrov.

RVPS Poprad zároveň odporúča znížiť stavy ošípaných v chovoch a vykonať čo naskôr domáce zakáľačky chovaných ošípaných.

Každému registrovanému chovu, ktorý má v CEHZ nahlásené ošípané a ktorému boli pri nákupe vystavované sprievodné doklady na základe jeho žiadosti o nákup ošípanej/ošípaných, sú nariadené veterinárne opatrenia jednotlivo.

Prílohy:

AMO Biologicka bezpecnost cho vov – minimálne požiadavky

AMO všeobecne 05.0294 PREKLAD SJ-1poster_oie_asf

Nekomercne chovy 04.0294 PREKLAD S J-2poster_oie_farmers-converti

farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych (1)

Skip to content