Ďakujeme za šitie RÚŠOK pre občanov obce Bijacovce