07_20 Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov – zrušená

Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov č. 1/2020-04/07 – zrušená z dôvodu pandémie, poplatok vrátený dňa 02.06.2020

Prílohy

Skip to content