15_20 Dohoda číslo 20/36/052/23

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

Prílohy

Skip to content