18_20 Zmluva č. 320 0496

Zmluva č. 320 0496 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §  51 Občianskeho zákonníka

 

Prílohy

Skip to content