2. mimoriadne zasadnutie OZ

Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.08.2020

Uznesenie č. 2/A/a

 

Prílohy

Skip to content