2. zasadnutie OZ

Zápisnica z 2. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.11.2022

Prílohy

Skip to content