29_21 Zmluva č. 2/2021

Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content