309_21 Zmluva o dielo

Zmluva o dielo – Dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách

Prílohy

Skip to content