32_20 Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content