39_20 Zmluva č. 1/2020 o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce.

 

Prílohy

Skip to content