4. zasadnutie OZ

Zápisnica zo 4. zasadania obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.02.2023

Prílohy

Skip to content