54/2019 – Zmluva o poskytnutí nebytových priestoroch č. 6/2019 – 23/54

poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 20.08.2020

Prílohy

Skip to content