61/2019 – Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-019

vysporiadanie pozemkov

Prílohy

Skip to content