61_22 Dohoda číslo 22/36/054/48

Dohoda č. 22/36/054/48 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na antivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebou formou menších služieb samosprávnemu kraju.

Prílohy

Skip to content