63/2019 – Dohoda číslo 19/36/052/145 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec

Prílohy

Skip to content