64_22 Zmluva č. 3/2022

64_22 Zmluva č. 3/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content