65_22 Zmluva č. 1/2022

65_22 Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content