67_22 Zmluva č. 5/2022

Zmluva č. 5/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content