79_19 Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelanie zo dňa 07.03.2019

Poskytnutie dotácie

Prílohy

Skip to content