91_19 ZMLUVA o dielo – dohoda o zmluvnej cene medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách

ZMLUVA  O DIELO – DOHODA O ZMLUVNEJ CENE medzi dodávateľom a objednávateľom v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách

Prílohy

Skip to content