I. úprava rozpočtu obce na rok 2021

I. úprava príjmového a výdavkového rozpočtu obce Bijacovce na rok 2021

Prílohy

Skip to content