Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

Návrh príjmového a výdavkového rozpočtu obce Bijacovce na rok 2022 – 2024

Prílohy

Skip to content