Návrh VZN č. 3/2023 o určení výýšky dotácie na prevádzku a mzzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce

Prílohy

Skip to content