Schválený rozpočet na roky 2024 – 2026

Schválený príjmový a výdavkový rozpočet obce na roky 2024 – 2026  dňa 08.03.2024 uznesením OZ č. 6

Prílohy

Skip to content