Úprava rozpčtu obce na rok 2022

I. úprava príjmového a výdavkového rozpočtu obce na rok 2022

Prílohy

Skip to content