II úprava rozpočtu obce na rok 2020

II. úprava príjmového a výdavkového rozpočtu obce Bijacovce na rok 2020

Prílohy

Skip to content