Úprava rozpočtu obce na rok 2023

II. úprava príjmového a výdavkového rozpočtu obce na rok 2023 schválená uznesením OZ č. 4/B zo dňa 15.12.2023

Prílohy

Skip to content