Ustanovujúce zasadnutie OZ

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.11.2022

Prílohy

Skip to content