Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovceč. 3/2019

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Bijacovce č. 3/2019

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2020

Prílohy

Skip to content