VZN č. 1/2014 obce Bijacovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Prílohy

Skip to content