VZN č. 2/2013 Obce Bijacovce o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami

Prílohy

Skip to content