VZN č. 2/2014 Obce Bijacovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2014

Prílohy

Skip to content