VZN č. 2/2017 Obce Bijacovce o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Bijacovce

Prílohy

Skip to content